Pinksterbijeenkomst 23 mei - Fresh wind 

Getuigenissen 

Hielspoor verdwijnt na woord van kennis 

Tijdens de pinksterbijeenkomst op 23 mei kreeg onze spreker van deze bijeenkomst een aantal woorden van kennis door van de Heilige Geest. Hij gaf aan dat er mensen waren met pijn in de rechter voet en wees daarbij naar een specifiek gedeelte. Bij Dorothe verdween direct hielspoor en alle pijn was weg. 

Verlangen om eenheid begint steeds meer realiteit te worden.

Tijdens het opbouwen op zondagmiddag bereikte ons diverse berichten dat verschillende kerken in Kampen voor ons gebeden zouden hebben. In de middag kwamen enkele mensen polshoogte nemen op het plein waar we de bijeenkomst zouden houden, Jelthe liep op deze mensen af en ze voelde een verlangen om aanwezig te zijn vanavond. Veel van deze mensen hadden de gebeden meegekregen vanuit hun kerkdienst en kregen interesse in wat wij zouden doen deze avond. ''Kampen voor Jezus' verlangt ernaar dat er een moment komt dat alle kerken in Kampen zich samenvoegen tijdens deze samenkomsten om de naam van Jezus groot te maken en dat eigen geloofsopvattingen even links liggen. 

Ons team op 23 mei 2021

Aanbiddingsleider

Lucas Zuiddam

Spreker 

Ardjan de Boo

Host 

Jelthe Kloens