Kampen voor Jezus

Pinksteren 2021

Op 23 mei 2021 kwamen we met tweehonderd gelovigen samen tijdens pinksteren. Dit was de tweede avond onder 'Kampen voor Jezus'

Wat geloven wij?
Kampen voor Jezus gelooft dat de kerk van Jezus Christus nog altijd springlevend is, en nog altijd zal gaan groeien. De kerken kunnen wel al jaren leeg stromen maar het woord van God zal altijd blijven klinken. En door het spreken, het uitdelen van het woord van God zullen er heel veel mensen tot geloof gaan komen. Wij willen ons inzetten voor een samenleving die naar elkaar om blijft zien, die omziet naar de zwakkere, de zieke, de alleenstaande en alle andere vormen van gebrokenheid en dit alles overgiet met goedheid, vergeving, genezing, en gulheid.


Het verlangen We dromen van een generatie christenen die op zoek gaat naar pijn, ziekte, duisternis en kwaad en al deze vormen van gebrokenheid overgiet met goedheid, genade. genezing en gulheid.